24 tháng 1, 2013

Vu vơ

Vu vơ

Nắng lên
đồi cỏ gió đưa
Thơ ngây giọng hát
vẫn chưa ngập ngừng
Cớ sao đôi ngấn lệ rưng
Vu vơ hờn dỗi hay từng sầu tương...

16 tháng 1, 2013

Lưu ly

Lưu ly

Ngậm ngùi
một đóa lưu ly
Phố xưa sầu muộn
cũng       người   xa
Quạnh hiu gác nhỏ trăng tà
Tìm đâu dư ảnh thướt tha ngày nào...