26 tháng 8, 2013

Màu thời gian

Màu thời gian


Một chút nhớ
một chút thương
Mây giăng giăng phố
ngập đường lá bay
Chiều lên
chếnh choáng men say
Để ta chợt nhớ những ngày hoa niên
Cái thời chưa biết sầu miên
Biết bao mộng đẹp giữa miền cỏ hoa
Nửa đời bỗng thấy xót xa
Nhuốm sương mái tóc
ánh tà huy bay
Thời gian
màu của bao ngày
Rêu phong
sỏi đá
đan tay ngậm ngùi  ...


20 tháng 8, 2013

Ánh trăng


Ánh trăng
Kính đâng hương hồn thân phụ

Vút cao hơn cả đỉnh non
Tình cha như ánh trăng tròn đêm thu
Soi đường con nẽo viễn du
Để con sống tốt đời dù chông gai

Tang bồng ngang dọc chí trai
Phải vừa dũng cảm vừa tài, trí, nhân...
Tình cha là ánh trăng ngần
Theo con đi suốt đường trần gian nan.

19 tháng 8, 2013

Trăng vỡ

Trăng vỡLỡ tay đánh vỡ vầng trăng

Tìm đâu ra chốn chị Hằng nương thân

Thôi thì sa xuống hồng trần

Cuội già vẫn đợi ngoài sân đêm rằm.


12 tháng 8, 2013

Vu vơ

Vu vơ


Vu vơ

đi giữa ban chiều

Lá bay theo gió

lời yêu chưa đầy

Hoàng hôn

nhẹ tím màu mây

Gót chân phiêu lãng

còn đây bụi hồng...

6 tháng 8, 2013

Mơ     

Vô thường

một bóng giai nhân

Áo   xiêm     khoe     sắc

trắng     ngần      thướt      tha

Chiều  xưa  tóc   xỏa   mượt   mà

Giáng tiên  in  lại  gót ngà trong  mơ...