27 tháng 12, 2013

Chúc mừng năm mới

NĂM 2014 SẮP ĐẾN RỒI, TƯ CẬN XIN CHÚC CÁC BẠN BÈ BLOG GẦN XA CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI AN LÀNH, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT.


17 tháng 12, 2013

Mưa


Mưa

 

Đâu rồi quá khứ trong ngần

Tóc mây chợt hiện lên vần thơ xưa

Những chiều ta đón trong mưa

Dáng em bối rối tay đưa nghiêng dù

Bóng chim giờ đã xa mù

Cớ sao người mãi ngàn thu đợi chờ.

 

Mưa rơi ướt đẫm cơn mơ

Để cho ngọn gió ru hời bên sông.