11 tháng 3, 2014

Hoa xoan
Hoa xoan

 

Tháng ba hoa tím thầm thương

Để người ngơ ngẫn vấn vương một thời

Vô tình gió cuốn lá rơi

Một lần hoa nở
                         chơi vơi mộng đầu

Mây ngàn lơ lững về đâu

Hoa xoan lặng lẽ
                           tím màu chiều phai

Tìm đâu dấu gót trang đài

Bên song lặng lẽ chờ ai mỏi mòn

Vì sao màu tím héo hon

Hoa xoan nở muộn

                             em còn yêu ta?