11 tháng 4, 2014

Hạt bụi
 
 
 
 
 
 
Hạt bụi

 
Bâng khuâng đi giữa cuộc đời
Trăng đơn lơ lững đánh rơi giọt sầu
Sông xưa chảy đến ngàn sau
Lá xanh nay bỗng úa màu xót xa

Hoa râm về giữa chiều tà
Nâng niu một thuở dáng ngà tóc xanh
 
Hồn nhiên rồi sẽ an lành
Ta như hạt bụi
                      mong manh hồng trần